építészet : környezet : innováció

"A tér érzékelése" - Árkádia konferencia Debrecenben

kezdés: 2017. október 12. CEST 10:00vége: 2017. október 12. CEST 16:30
A térérzékelés kifejezés különös dilemmákat enged megfogalmazni. A tér mint minőség, kategória vagy tartály a kezdetektől fogva kiemelt része volt az érzékelés filozófiájának. Az október 12-én várható, hetedik Árkádia konferencián pedig filozófusok, szociológusok és építészek gondolkodnak közösen ennek történetéről.

Mit jelent ebben a szóösszetételben az, hogy "érzékelni"? Érzékelhetjük-e egyáltalán azt, ami Platón szerint sem nem van, sem nem nincs, hanem "harmadik fajta"-ként ("triton genosz", Timaiosz, 48e, 52a-b) pusztán lehet? Érzékelhetjük-e a lehetőségként értett teret? Az érzékelés a tapasztalás elemi szintje, de valójában hogyan férhetünk hozzá a lehetőséghez ezen a szinten?

Márpedig valamiképp mégiscsak érzékeljük a teret. Platón szerint mindezt maga a tér ("khóra") teszi lehetővé azáltal, hogy engedi számunkra: elfogad minket, befogad önmagába, "helyet ad mindeneknek, amik csak keletkeznek" (Timaiosz, 52b). Immanuel Kant mintha éppen fordítva látná a dolgot: a teret külső szemléleti formaként az elmébe, a megismerő szubjektumba helyezi (A tiszta ész kritikája, B37-45). A költő pedig egy bravúros csavarral, mondhatni, a térkérdést mindkét eddig érintett verziótól eloldja: a tér se nem semleges entitás, se nem szemléleti forma, hanem ha tetszik, mindkettő egyszerre.

"A látkör széle nem csúf rászedés?
A délibáb, midőn vizet csinál,
Melyben torony, fa kettészelve áll,
Lebegve orma, tótágast az alja:
Hát nem szemed, szomjad ingerli, csalja?..."

Arany János a Vojtina ars poétikájában részint a tér ingatag létéből ad ízelítőt, részint rávilágít arra, hogy az érzékelés mennyire bizonytalan. Amit igazként érzékelek, látok, tapasztalok, az egyszerre in situ hazug is lehet.

"S amit tapasztalsz, a konkrét igaz,
Neked valóság, egyszersmind nem az."

Nos, a kétszáz éve született Arany János tömör költőiséggel, egyben teoretikus relevanciával ragadja meg mostani konferenciatémát, a térérzékelés problémájának izgalmasságát. 

Puhl Antal

A részletes programleírás itt található.

Időpont: 2017. október 12., 10:00-16:30
Helyszín: DE Műszaki Kar, 413-as előadó

 

 

 

vélemény írásához jelentkezzen be »