építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Építésigazgatási ügyintéző

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Bp., Mechwart liget 1.) pályázatot hirdet azÉpített Környezetért Felelős Igazgatóság, Településkép-védelmi és Építésügyi Osztályonépítésigazgatási ügyintézőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,

- Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-Előkészíti az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárások döntéseit, melyekkel összefüggésben az alábbi részfeladatokat végzi: összevont engedélyezési eljárás, építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmek, ill. ezek módosítása, jogutódlása, érvényének meghosszabbítása,

- Adminisztrációs feladatok ellátása (iktatás, tértivevények érkeztetése, újrapostázás, jogerős tervek záradékolása, felterjesztés II. fokra, bíróságra, ügyészségre, stb.),

- Tényállás tisztázási feladatok: eljárás megindítása, ügyfélkör meghatározása, szakhatósági megkeresések, szakértő kirendelése, hiánypótlási felhívás, tervbírálat, nyilatkozattételre felhívás, tárgyalás,

- Helyszíni szemle,

- Ügyfelek fogadása,

- Döntéstervezet készítése,

- Jogszabályban meghatározott adatok nyilvántartása.

 

Elvárt kompetenciák:

- megbízhatóság,

- pontos, precíz munkavégzés,

- felelősségteljes, önálló munkavégzés,

- magas szintű együttműködési készség,

- kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

- nagy teherbírás, stressz-tűrő képesség.

 Előnyt jelent:

-államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,

-ÉTDR rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.

-         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.

-         Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.03.31.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal illetve megegyezés szerint.

 A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, pályázatát elektronikus úton a karrier@masodikkerulet.hu e-mail címre kérjük küldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámokon: +36 1 346 5464, +36 1 346 5463.