Devecser - végállomás

zim: Levelet hozott reggel posta. Nem hosszú. Nem bonyolult. "Pályázat". Kell nekünk egy látványterv, költségbecslés és árajánlat. Valamire. Buszpályaudvar átalakításra, vagy talán egy új építésére... Nem is érdekes. Csak adjátok be minél előbb. Mert kell nekünk. Még karácsony előtt. Mert kell nekünk...Azt már nem is csodálom, hogy egy önkormányzat egy ilyen firkával elő mer állni egy EU-s projektre, de hogyan lehet, hogy a Budapesti Építész Kamara ezt kritika nélkül továbbküldi...?

Levelet hozott reggel posta. Nem hosszú. Nem bonyolult. "Pályázat". Kell nekünk egy látványterv, költségbecslés és árajánlat. Valamire. Buszpályaudvar átalakításra, vagy talán egy új építésére... Nem is érdekes. Csak adjátok be minél előbb. Mert kell nekünk. Még karácsony előtt. Mert kell nekünk...

Azt már nem is csodálom, hogy egy önkormányzat egy ilyen firkával elő mer állni egy EU-s projektre, de hogyan lehet, hogy a Budapesti Építész Kamara ezt kritika nélkül továbbküldi...?

(Csak zárójelben: Egyébként ez az önkormányzat ezt a "pályázatot" már október 5-én is kiírta (október 27-i határidővel), azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a nyertessel november 4-ig szerződést köt.) - forrás itt

 

Devecser

És íme a "pályázat" szövege:

Autóbusz-pályaudvar tervezése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSDevecser Város Önkormányzata pályázatot ír ki a devecseri autóbusz-pályaudvar újratervezéséreA pályázat célja:

Devecser történelmi hangulatú városközpontjának rehabilitációja érdekében az autóbusz- állomás megújításával a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Közösségi közlekedés fejlesztés támogatására kiírt pályázaton való részvétel.

A pályázat tárgya:

Devecser belterület 717. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó korszerű és környezetbe illő autóbusz-állomás jogerős építési engedéllyel bíró tervdokumentáció elkészítése. Ezen belül

  • Látványterv elkészítése,
  • Tervdokumentáció és költségvetés kidolgozása,
  • Építési engedély megszerzése.
Kik nyújthatnak be pályázatot?A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet alapján a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező.A pályázat benyújtásának határideje és módja:A pályázatot benyújtani előzetes költségvetéssel ellátott látványterv elkészítésével lehet. Pályázathoz csatolni kell a tervezési jogosultságot igazoló dokumentum hitelesített másolatát. A pályázatokat postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a devecseri Polgármesteri Hivatalban:Polgármesteri Hivatal8460 Devecser, Petőfi tér 1.

A pályázatot tartalmazó borítékon „pályázat autóbusz-pályaudvar felújítására” jelzést fel kell tüntetni.

A pályázat meghosszabbított beadási határideje 2009. december 10. 12 óra Pályázati dokumentumok:Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
  • Látványterv (mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett településképi tájállapotot, több nézőpontból rögzített fotódokumentációt, a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép, utcakép kiterjedéséből következő, azt kellően szemléltető méretarányban, égtáj jelöléssel)
  • Előzetes költségbecslés
  • Rövid műszaki leírás (max. 400 karakter)
  • Pályázó rövid bemutatkozása (max. 400 karakter)
  • Tervezési jogosultságot igazoló okirat hitelesített másolata
  • Tervezési díj árajánlata
A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni DVD/CD-R lemezen PDF formátumban, és egy nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el. A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • Környezethez való illeszkedés és esztétikai szempontok
  • Beruházás tervezett bekerülési költsége
  • Tervezési díj mértéke

A javaslat alapján a Képviselő-testület választja ki a nyertes pályázót. A nyertes pályázóval Devecser Város Önkormányzata szerződést köt 2009. december 18. napjáig.