építészet : környezet : innováció

Prefa: 45 perc tűzterjedési határértékkel

Az ÉMI tavasszal elvégzett vizsgálata igazolta, hogy a Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszerével az érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelően bármilyen épület homlokzata kialakítható.

Egy épület külső falainak hatékony hőszigetelésekor a tervezés és a kivitelezés során az erőtani, hő-, zaj-, páravédelmi és számos egyéb követelmény mellett, figyelembe kell venni a tűzbiztonságra vonatkozó szabályokat is. A téma fontossága megkérdőjelezhetetlen: az emberi élet védelme és a vagyoni értékek miatt, illetve néhány sajnálatos katasztrófa hatására egyre gyakrabban kerül az érdeklődés középpontjába. Az épületek tűzbiztonságának súlya tehát növekszik, a tervezői felelősség miatt pedig azon épületszerkezeti elemek használata fokozattan ajánlott, illetve bizonyos esetekben kötelező, amelyek a tűzterhelés kapcsán megfelelő vizsgálati eredményekkel rendelkeznek. Az OTSZ előírásai szerint a középületek, illetve a földszint + 2 emeletekkel magasabb épületek esetében mindig kötelező a tűzterjedési határérték igazolása. Az ÉMI vizsgálati jelentése alapján ilyen a Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszere is.

Az ÉMI tavasszal elvégzett vizsgálatai igazolták, hogy a Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszere megfelel az előírtaknak, azaz megfelelő beépítés esetén bírja a 45 perces tűzterhelést az MSZ 14800-6:2009 szabvány előírásai szerint. Az OTSZ szerint a tervezőnek a tűzvédelmi besorolás mellett a tűzterjedési határértéket is szükséges igazolnia, minden szerelt burkolatra - így az alumíniummal borított épületek esetén is - amelynek határértéke nagyobb vagy egyenlő 45 percnél (Th ≥ 45 perc). (A „Th” az a homlokzati tűzterjedési határérték, amely a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati épületszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő percben.)


Prefa Siding tesztPrefa Siding: megfelelt a kritériumoknak

A vizsgálat során a Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszer minden kritériumnak megfelelt: a tűztérből kilépő, az értékeléshez számításba veendő lángzónában adott pontokban mért hőmérséklet és a megfigyelőszint ablaknyílásában fellépő hőmérséklet különbsége nem nagyobb 300° K-nél. A burkolat, a homlokzati bevonat, a hőszigetelő rendszer felületi égése által okozott károsodás nem terjedt a mellvédfal felső síkjáig, illetve a tűztéri ablaknyílás oldalától vízszintes irányban a modell teljes magasságában bármely helyen 1,50 méterre. Továbbá a burkolati rendszerek esetében nem következett be az egyes elemek tömeges és/vagy veszélyes mértékű lehullása a vizsgálat során.

Amennyiben a Prefa homlokzatburkolati elemek nem éghető (A1 és A2 tűzvédelmi osztályú) falszerkezetre kerülnek, és a kivitelezés előtt a fogadó felületnek a homlokzatburkolati hőszigetelő rendszer fogadására való alkalmasságát megvizsgálják, úgy az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vizsgálatainak eredménye szerint a Prefa Hungária Kft. által gyártott Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszerre Th ≥ 45 perc homlokzati tűzterjedési határérték igazolható.


Prefa Siding tesztA vizsgálat eredménye alapján a Prefa Siding sávos alumínium homlokzatburkolati rendszere bármilyen épület esetében korlátozás nélkül beépíthető.ű

További információ: www.prefa.hu