Helyek/Tájépítészet

Ököritófülpös – területfejlesztés kis léptékben

1/21

?>
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti településközpont. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
?>
Burkolat raszter terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Kiültetési terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Eredeti kispark. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Stég I. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
?>
Stég II. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
?>
Lugas terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
?>
Pergola terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
?>
Lipcsei Ágnes
?>
Varga Zsuzsanna
1/21

Ököritófülpös – területfejlesztés kis léptékben
Helyek/Tájépítészet

Ököritófülpös – területfejlesztés kis léptékben

2010.06.29. 12:47

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Varga Zsuzsanna, Lipcsei Ágnes

Földrajzi hely:
Ököritófülpös, Magyarország

Kicsi is, olcsó is, de ez is a miénk. Lipcsei Ágnes Ököritófülpös példáján mutatja be, hogy van élet a nagy város-rehabilitációs projekteken kívül is. Vidéken más a lépték, eltérőek a lehetőségek, de ott szintén szükség van területfejlesztésre.

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
(Települési zöldfelületek, közterületek rendezése - ÚMVP 2009)

ELŐSZÓ

Az alábbiakban bemutatandó kis tervcsokrot azzal a céllal válogattuk össze, hogy azok a tervezők, kollégák, társszakmabeliek is megismerhessék a mai vidéki tervezésben lévő lehetőségeket, akik napi munkájuk során ezekkel nem találkoznak. Ahogy látni fogják ez egy más volumen, más gondolkodásmód, pálya, mint amit a monstre város rehabilitációs projektek, a nagyprojektek, a kiemelt projektek, esetleg a nagyvárosok működő gazdaságához köthető piaci alapú projektek jelentenek. De ezt is lehet szeretni - és vidéken csinálni is kell.


Ezen vidéki fejlesztések elvileg maximum 50 milliós támogatási forrásra pályázhattak, de ahogy látni fogják e település esetében a három fejlesztés összesen sem képviseli ezt a nagyságrendet. Ennek okai külön cikket érdemelnének, ahogy az is, hogy vidéken miért lehetetlenség ma pl. egy természetes anyagú térburkolatot 'végigverekedni'. Külön cikket érdemelne a támogatáshoz kapcsolódó MVH ÉNGY rendszer kritikája, melynek kötelező alkalmazása különösen 2008-ban jelentős többlet munkaidő ráfordítást igényelt az érintett tervezőktől. Máig nem értem, hogy ez a kényszer milyen pozitívumot jelent a nemzetgazdaság számára, vagy van-e bizonyított hatékonyság növelő szerepe a rendszerben. Fontos kritikának tartom az MVH ÉNGY-vel szemben, hogy azt az illúziót kelti, hogy fejlesztés tervező nélkül is "tervezhető", azaz a táblázatból, kódokból. Műszakilag illogikus, látszattervvel megpályázott, mégis "nyertes" anyagokkal is találkoztam nem kis számban. Hogyan lehetséges ez?

A steril kódrendszer használatának kényszere és az idő szorítása együttesen melegágya az egyedi, tájjellegű, az adott település arculatának legmegfelelőbb műszaki megoldások keresése és alkalmazása ellehetetlenülésének. 2008-ban legelső felháborodásomban felhívtam a minisztériumot (FVM) - aki azzal támogatta meg döntésüket - mert az MVH ÉNGY bevezetése egy fejlesztési döntés eredménye volt - hogy hígtrágyatárolók építése támogatásoknál már kipróbálták, letesztelték a rendszert és senki nem panaszkodott… Ahhoz, hogy ezekről a kérdésekről és válaszokról érdemes legyen írni szükséges, hogy megismerjük néhány tipikusnak nevezhető terv formájában a vidéken élők településfejlesztési igényeit, lehetőségeit. És akkor jöjjenek a tervek ...

ALAPADATOK
A Szatmári-síkságon található Holt-Szamos menti település - Ököritófülpös - zöldfelületeivel, köztereivel 2008-2009-ben foglalkoztunk. Terveink az ÚMVP és a NDP keretei közt elérhető különböző források megszerzésére születtek mint műszaki alátámasztó munkarészek. A település belterületén három területtel foglalkoztunk, ezek meglehetősen eltérő jellegűek, adottságúak:
- Belterületi mélyfekvésű terület rendezése
- Településközpont rekonstrukció
- Települési közpark rekonstrukciója
A három közül kettő - azaz a településközpont- és a települési közpark rekonstrukciója a "Falumegújítás" keretei között nyert is támogatást.

1.Belterületi MÉLYFEKVÉSŰ TERÜLET RENDEZÉSE
A mélyfekvésű, mozaikosan vízborította területről geodéziai felmérés készült, mely kiegészült a helyszíni bejárás tapasztalataival. A tervezéshez szükséges alapadatok beszerzése során többek közt megkaptuk betekintésre Ököritófülpös község komplex csapadékvíz rendezési tervét, melyből kiderült, hogy bizonyos alternatíva szerint a területtel hosszú távon is csapadékvíz puffer tározóként számolnának.

Éppen ezért az elkészült geodéziai felmérés alapján a mélyfekvésű részeket jelentős kiterjedésben megtartottuk alkalmi elöntés számára. Ennek figyelembevétele mellett a terület jelenlegi terepadottságainak nagymértékű átalakítását, feltöltését nem terveztük, de a már meglévő magaslatok környezetében, folytatásában némi alakító földmunkára szükség lesz. A megtervezett fejlesztés olyan források megszerzését célozta, melyek nem használhatók vízépítési munkák elvégzésére, így a partvonal korrekciós, rézsűképzés jellegű tereprendezési munkákat - melyeket kis léptékben ugyan, de indokoltnak tartunk - nem tudtuk a beruházás költségeként elszámolni, arra ráterhelni.

 

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
2/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
3/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
4/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
5/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

 

 

A mélyfekvésű terület rendezése két önálló telket érint. Tervezési területeink a község keleti részén a községhatár közelében találhatók a 49. számú fkl. út mentén. Az érintett területek nagysága összesen 6313 m2. A hrsz 147 és hrsz 161 ingatlanokat települési önkormányzati út választja el egymástól. A nyugati területen (hrsz 147) egy rézsűkkel körbevett mélyfekvés található.

Koncepciónk kialakításakor tiszteletben tartottuk a terület eredeti terepadottságait. A rézsűk korona szintjeit 5 m szélesre szélesítettük, hogy az opcionális átmeneti puffer tározó körül egy minimálisan kétszemélyes, szórt burkolatú gyalogutat körbe tudjunk vezetni. A telek északi végében íves pergola kapott helyet. A terület legmélyebb pontjára benyúló rézsűt 6-18 m széles félszigetté alakítottuk. A félsziget végébe egyszerű fa lugast terveztünk padokkal. A félszigetet a túloldallal egy egyenes gerenda stég köti össze. A területen északnyugati irányból különösen szép kilátás nyílik a vízi növényzetre, a környező földekre, mezőgazdasági táblákra, így a sétányról három helyen a látvány irányába stégeket terveztünk, melyek kifelé szélesednek. A stégek végébe egy-egy fapadot helyeztünk el.

Tervezési területünk nyugati részén (hrsz161) is gyalogutat vezettünk végig, mely mentén több pihenőhelyet alakítottunk ki padokkal, asztalokkal. A sétány mentén itt-ott egyszerű fa játszószerek telepítését terveztük. A terület közepén szabadon hagytunk egy közel 70 m2-es gyepes felületet labdajátékok számára.
Mindkét területünket sűrű cserjesávokkal határoltuk, mind a magántelkek, mind a közút irányából. Ezzel célunk az volt, hogy megóvjuk parkunkat a szomszédos közút zajától, a zöldfelülettel szomszédos magántelkek birtokosait pedig az itt folyó közösségi élet zajától. Az egykori agyaggödör peremét több irányból fasorokkal szegélyeztük, ezzel a zavaró látványelemeket kitakartuk úgy, hogy közben a figyelmet és a tekintetet az északnyugati látványtengelyre összpontosítottuk.

 

Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
15/21
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Stég I. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
16/21
Stég I. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes

Stég II. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
17/21
Stég II. terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes

Lugas terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
18/21
Lugas terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Pergola terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
19/21
Pergola terve. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes


 

2.TELEPÜLÉSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
Ököritófülpös rendezendő településközpontja három intézmény előkertjét, előterét fogja össze – az egészségházét, a takarék szövetkezetét és a művelődési házét. A jelenleg is közterület ként funkcionáló területet jelentős részben aszfalt borítja bizonytalan, öblös kontúrok mentén. A terület jelenlegi zöldfelületének értékes egyedeit megtartottuk, így szabatérépítészeti koncepciónkban továbbra is helye van a szép, koros fenyőnek, az kiemelt szegéllyel körbevett ágyban lévő örökzöldeknek, illetve a meglévő sövény bizonyos darabjainak.

 

Eredeti településközpont. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
7/21
Eredeti településközpont. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
8/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
9/21
Eredeti állapot. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

 

 

Koncepciónk előkészítése során a meglévő aszfalt, aszfalt-beton, illetve beton burkolatokat bontjuk. A művelődési ház felé eső kapubehajtót megtartjuk és a tervezett térburkolat rendszert kizárólag e meglévő kapcsolaton keresztül engedjük továbbra is a közút burkolat felületéhez csatlakozni. Az épületek által közbezárt téren kvadráns rendszerű térburkolatot terveztünk kisebb-nagyobb közrezárt zöldfelületekkel. A művelődési ház előtt kettős gömbfa fasorral tagoltuk a burkolt felületet.

Több funkcionális parkberendezésnek is helyet biztosítottunk tervünkön. Így elhelyeztünk többek közt – kerti padokat, kerékpártárolókat, korlát elemeket, hulladékgyűjtőt és információs táblát is. A megvilágításról egyszerű, kisvárosi hangulatot idéző de modern kandeláberekkel gondoskodtunk. A településközponti zöldfelület növényállományának újra komponálásakor mindhárom szintet gyarapítottuk, azaz lombhullató fák és magas örökzöldek mellett jelentős felületen terveztünk cserjéket és talajtakarókat is. A fás szárú növényállomány olykor színes virággal, terméssel díszítő felületei közt izgalmas, eleven foltként jelennek meg a tervezett évelő-, egynyári foltok.

Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes
10/21
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes

Burkolat raszter terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
11/21
Burkolat raszter terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Kiültetési terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
12/21
Kiültetési terv. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

 

 

3.TELEPÜLÉSI közpark rekonstrukció
A település központjában a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor utca sarkán található az a kis háromszögű emlékpark, melyet átterveztünk. A park mindössze 768 m2. Jól fejlett faállományát döntően hársak és lucfenyők jellemzik . A területen két fontos emlékmű található, az egyik egy II. Világháborús memorandum a másik az 1910-es tűzvész emlékére állított emlékoszlop. A két emlékmű közötti területen jelentős gyalogos forgalommal kell számolni a rekonstrukciót követően is. A területet jelenleg kerítés határolja.

Eredeti kispark. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
13/21
Eredeti kispark. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.
14/21
Kertépítészeti koncepció. Vezető tervező: Lipcsei Ágnes.

 

 

A tervezés első lépéseként elbontottuk a határoló kerítést, és a régi kút alatti töredezett burkolatot. Ezek után a két emlékművet egy ellipszis alakú térrel fogtuk össze, az emlékoszlop körüli területet intenzívebben burkoltuk, azaz itt alakítottuk ki a terület viszonylagos centrumát, gyűjtő- és elosztó pontját. A Világháborús emlékűmhöz 1,2 m széles út vezet, mely közvetlenül a szobor előtt kis térré szélesedik, elegendő helyet biztosítva a koszorúzáshoz. Meghagytuk a jelenlegi gyalogosforgalom vonalát, a meglévő kapu vonalában pedig 3 m szélességben szabad teret hagytunk, arra az esetre, ha autóval akarnának behajtani a területre. Az elbontott kerítésnek köszönhetően a park az ABC felől is megközelíthető, ezt az utat ívesen vezettük rá az ovális térre. Újraköveztük a kút környékét és kis tipegősoron keresztül tettük megközelíthetővé.

A meglévő fákat tiszteletben tartottuk. A növényfelületeket főleg alacsony cserjékkel, talajtakarókkal gazdagítottuk, ezzel el is határoltuk a parkot környezetétől, de közben ügyeltünk rá, hogy az emlékművekre jó rálátás nyíljon. Az alacsony cserje- és évelősávokat az ovális teret követve íves vonalban telepítettük. Az emlékművek háttereként sorban sárga boglárcserjéket ültettünk. A park egyik központi növénye a rózsaszín virágú liliomfa. A felületként telepített cserjéket gyöngyvessző és bangita fajták alkotják. A világháborús emlékmű elé lángvirágból és bazsarózsából kialakított évelő foltokat terveztünk.

Az íves burkolatokat Semmelrock Classico barna színű térkövekből raktuk ki. Az emlékművek és a kút körül Pastella gránitszürke, 30x20 cm-es és 20x20 cm-es kőlapokat alkalmaztunk. A tipegőket Pastella 40x40 cm-es lapokból raktuk le szintén gránitszürke színben. A parkba Ubcité ’Miela’ támlás és támla nélküli padokat terveztünk be. A világításról Schréder Berill kandeláberek és Schréder Noctis Mini fényvetők gondoskodnak.


projekt neve: ÖKÖRITÓFÜLPÖS TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK, KÖZTERÜLETEK RENDEZÉSE - ÚMVP 2009

 • Belterületi mélyfekvésű terület rendezése
 • Településközpont rekonstrukció
 • Települési közpark rekonstrukciója

vezető tervező: Lipcsei Ágnes
szakági tervező: Varga Zsuzsanna

Varga Zsuzsanna
21/21
Varga Zsuzsanna

generáltervező: Mundus Viridis Kft.

tervezés éve: 2009-2010

bruttó szintterület:

 • Belterületi mélyfekvésű terület rendezése 6300 m2
 • Településközpont rekonstrukció 1301 m2
 • Települési közpark rekonstrukciója 768 m2 

beruházási költség:

 • Belterületi mélyfekvésű terület rendezése 6300 m2 19.000.000.- Ft
 • Településközpont rekonstrukció 1301 m2 12.528.948.- Ft
 • Települési közpark rekonstrukciója 768 m2 6.686.513.- Ft 
építtető: Ököritófülpös Község Önkormányzata

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Helyek/Infrastruktúra

MOSÓHÁZAK // Egy hely + Építészfórum

2020.09.16. 13:04
00:05:55

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Helyek/Köztér

A GÖMBKILÁTÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.03. 14:12
00:05:11

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk